Deprecated: Required parameter $custom_path follows optional parameter $template_name in /home/dijitalm/limitsizkocluk.com/wp-content/themes/pearl/includes/theme/vc/helpers.php on line 765

Deprecated: Required parameter $invoice follows optional parameter $amount in /home/dijitalm/limitsizkocluk.com/wp-content/plugins/stm-configurations/paypal/paypal.php on line 14
Veri Sahibi Başvuru Formu – Limitsiz Koçluk

Veri Sahibi Başvuru Formu

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Limitsiz Koçluk tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.