Kurumunuza yönelik sıra dışı atölyelerle hedeflerinize daha kolay ulaşın.

Kurumsal Bağlılık Atölyeleri

Koçluk ve pozitif psikoloji alanlarındaki bilgi birikimimiz, tutkumuz ve ilhamımızı, kurumsal geçmişimizle besleyerek kurumların vizyonları ile uyumlu koçluk atölyeleri geliştiriyoruz. Katılımcılar interaktif atölyelerde keyifli vakit geçirirken gerek özel yaşamları gerek iş yaşamlarına dair yeni gelişim alanları yaratabiliyorlar.

 • Çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek, IK ekiplerine destek olarak çalışanlarının iş yerindeki motivasyonlarını ve mutluluklarını artırmak.
 • Koçlukla birlikte bireysel farkındalığın ve motivasyonun artması ile çalışanlar kendi potansiyellerini gerçekleştirebiliyor ve kurumlarına olan bağlılıkları sağlamlaşıyor.
 • Koçluk sunan kurumlar, çalışanlarla organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlayarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşıyorlar.

Limitsiz programları bilimsel araştırmalara dayalı koçluk araçları ve pozitif psikoloji uygulamaları ile kurumun ihtiyacına göre tasarlanmaktadır. Alet çantamızdakiler:

Liderlik Programları

Etkili İletişim

Etkin DinlemeaÇatışma Yönetimi

İleribildirim

Liderler için Koçluk Becerileri

Perspektiflerle Karar Almak

Değişen iş dünyası, jenerasyonlar ve trendler

Pozitif Kurum & Wellbeing Programları

İşyerinde Wellbeing

Pozitif Duyguları Arttırmak

Güçlü Yönler odaklı Liderlik

Zihin Yapıları- Başarının yeni anahtarı

Dayanıklılık ve Umut

Anlam ve Hedefleri Birleştirmek

Mindfulness

Yönetici & Takım Koçluğu

Orta ve Üst yönetim için Yönetici Koçluğu

Ortak Hedef için çalışan Takımlara Takım Koçluğu

Çatışma ya da yeni vizyon/yönetici ile çalışan takımlara Takım Koçluğu

Kurumsal ya da kültürel değişim sonrası Takım Koçluğu

Fasilitasyon & Atölyeler

Sezonsal Atölyeler (Yılbaşı /Anneler Günü /23 Nisan vb için listemizi ayrıca isteyin)

Kurumsal / Liderik Etkinliklerinde Fasilitasyon

Takım Oyunları ve Çalışmaları

Limitsiz Koçluk Olarak Farklarımız

Kurumsal Eğitim Hedeflerimiz

Fark Yaratan Eğitimlerimiz

Amaç

Kurumlarda koçluk duruşu ve becerileri ile donanmış yöneticiler kendilerinin ve ekiplerinin potansiyellerini gerçekleştirme yolunda ilham kaynağı olarak hedeflerine daha emin ve güçlü adımlarla ulaşabilirler. Koçluk becerileri atölyesinin amacı, takım yöneticilerinin bireysel farkındalıklarını arttırırken liderlik becerilerini geliştirmenin yanısıra çalışanlarının iş yerindeki motivasyonlarını pozitif yönde etkilemek ve hedeflerine ulaşabilmelerine destek olmaktır.

‘Mucize, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.’ Richard Wilkins

Atölye İçeriği

 • Liderlikte koçluğun yeri
 • Koçluk duruşu, zihniyeti
 • Koçluk Becerileri
  • Güçlü Sorular
  • Etkin Dinleme
  • Anda olmak ve Odakta Tutmak
  • Sezgiyi Kullanmak
  • Cesaretlendirmek ve Takdir
  • Metafor Kullanımı
  • Özyönetim ve Sorumluluk Yaratmak
 • İnteraktif Egzersizler

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Yöneticilik ve iletişim becerileri gelişimi
 • Liderlikte Koçluk Becerilerini etkin kullanmak
 • Ekiplerin performansını arttırmak
 • Farklı bakış açılarıyla yaratıcılığı arttırmak
 • İnsan odaklı performans yönetimi
 • Profesyonel ve kişisel hedeflerin entegrasyonu
 • Düzenli olarak kendilerini sorgulayarak, disiplinli bir gelişim ve farkındalık rotasına sahip çalışanlar olmak

Eğitim Süresi:  2 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Hızla değişen ve belirsizlikle dolu iş dünyasında zoru başarmaya çalışan yöneticilerin iletişim becerileri onları ekipleriyle kazan kazana götürürken yaşanan çatışmalar ise ilişkilerinin kalitesini belirler.  Bu eğitim, kendiniz, takımınız ve iş paydaşlarınızın iletişim tarzını anlamanızı sağlarken kazan kazan’a giden çatışmaları yönetmek için kendi stratejinizi belirlemeniz için becerileri geliştirmenizi amaçlar. İletişim becerinizi geliştirmek, etkili olmayan bir iletişimden doğan çıkmazlar, kızgınlık, kırgınlık gibi duygulardan arınma ve liderlik  yolunda kendinizi etkin olarak ifade etme yolunu açmayı hedefler.

Atölye İçeriği

 • Modern dünyada iletişim unsurları
 • DISC Envanteri ile iletişim tarzımızı belirlemek
 • İletişim Türleri & İletişimdeki Engeller
 • Toksik İletişim vs. Etkili İletişim Modeli
 • Dinlemek ve Güçlü Sorular
 • Etkili İletişim Teknikleri ve Pratik Öneriler
 • Çatışma nedir?
 • Çatışma Stilleri (Kaçınma, Güç Kullanma, Uyma, Uzlaşma, İşbirliği)
 • Şiddetsiz İletişim Metodu – Empati
 • Çatışmalarda pozitif dil kullanımı
 • Çatışma Yaklaşımları (Kal savaş – Kaç kurtul)
 • İnteraktif Koçluk Egzersizleri
 • Koçluk atölyemizde Co-Active koçluk, Pozitif psikoloji, ORSC (Organizasyonel İlişki ve Sistem Koçluğu) NLP tekniklerinden faydalanacağız.

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Kişisel ve takım performansının artması
 • Takım ve kurum içi çatışmaların azalması
 • Çatışmalara Kazan Kazan Bakış Açısı ile yaklaşmak
 • Kurum içi işbirliğinin artması
 • Kendini etkili ifade etmek
 • Liderlerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve uyumlu ilişkiler kurmaları

Eğitim Süresi:  2 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Pozitif Psikoloji bilimsel araştırmalara dayalı uygulamalarla, bireylerin, organizasyonların ve toplumların nasıl daha mutlu ve anlamlı bir hayat yaşayabileceğine odaklanmaktadır. Geçerliliği kanıtlanmış metotlar sunan, interaktif olarak tasarlanmış, pratik uygulamalar içeren bu atölye; pozitif psikoloji uygulamalarını deneyimlemek ve liderliklerine dahil etmek isteyen eğitmen ve liderler için tasarlanmıştır.

Atölye İçeriği

 • Pozitif Psikoloji nedir?
 • Pozitif Duygular Circumplex Modeli
 • Güçlü Yönler ve Akış
 • Psikolojik Dayanıklılık – Resilience
 • Zihin yapısı – Mindset
 • Bilinçli Farkındalık – Mindfulness
 • Öz Anlayış – Self compassion ve Anlam
 • Pozitif Psikoloji Uygulamaları ve Koçlukta kullanımları

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • İş ortamında pozitifliğin artması
 • Yöneticilerin kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Çalışanlarda farkındalık ve içgörü yaratabilmek
 • Çalışan bağlılığının artması
 • Kurumdaki değişim projelerinin çalışanlar tarafından sahiplenilmesinin sağlanması
 • Ekip ruhu ve başarının artması

Eğitim Süresi:  2 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Bu eğitimde, olumsuz duygular nedeniyle kendine güvenli davranışı zorlaştıran duyguları ve davranışları tanımayı, kendini daha etkin ifade edebilme becerilerini ve farkındalığını kazanarak durumlara yapıcı yaklaşma ve daha doyumlu ilişkiler sürdürme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Böylece iş ve özel yaşamda bırakmak istediğiniz etkiyi netleştirerek yaşamda daha özgüvenli bir duruş sergilemek mümkün olur.

Atölye İçeriği

Davranış Modelleri Analizi

 • Davranış Modellerinin Etkileri (kazanç/kayıp)
 • Duyguları Anlamak ve Kendimizi Yönetmek 
 • Kurallar ve Hayatımıza Getirdikleri (meli..-malı..)
 • Hayatımın Kontrolü Kimde? Kontrol Odağım
 • Sorumluluk Almak
 • “Sen Dili” ve “Ben Dili”
 • TA Benlik Türleri
 • “Hayır “ DiyebilmeK
 • Yeni Kararları Almak ve Değişim

Katılımcılar Ne Kazanır

 • Kendinize daha çok güvenir, kendinizi, daha çok takdir edersiniz.
 • İşyerinde ve özel hayatta sosyal ilişkileri daha kolay yönetirsiniz.
 • Zamanınızı daha kolay ve daha iyi yönetirsiniz.
 • Daha az stres yaşarsınız.
 • Potansiyelinizi gerçekleştirmek için size özel yöntemler geliştirirsiniz.

Eğitim Süresi:  2 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

“Kazanmanın anahtarı stres altındaki duruşunuzdur.”  Paul Brown

Eğitimin amacı, pozitif psikoloji tekniklerinden yararlanarak, günlük hayatımızın bir parçası olan stres ve derinlerindeki kişisel nedenleri somutlaştırmak ve stresin yarattığı etkileri kontrol altına alırken yaşamdaki tatmin seviyemizi arttırmak.  Dikkat alanımızı genişletme, yaratıcılığı arttırma, stresin bedenimiz üzerindeki etkilerini  azaltma, mutluluğumuzu ve esenliğimizi arttırma gibi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan olumlu duyguların öncülüğünde yaşadıklarımızın, duygularımız ve davranışlarımız üzerindeki etkisini keşfederken iş hayatında dayanıklılığımızı arttırarak daha başarılı ve mutlu olmanın yollarını birlikte keşfetmek.

Atölye İçeriği

 • Stres Nedir?
 • Vücudumuzdaki Stres Sinyalleri
 • Stres Düzeyini Etkileyen Faktörler
 • Mutluluğu Etkileyen Faktörler
 • Circumplex Duygu Modeli
 • ‘Resilience’ Dayanıklılık nedir?
 • ‘Resilience’ Dayanıklılığımızı arttırmanın yolları
 • Mindfulness Egzersizleri
 • Sabotajcının Keşfi
 • İş yaşamında pratik yöntemlerle bedensel stresi azaltma yöntemleri
 • İnteraktif Koçluk egzersizleri ve Pozitif Psikoloji Uygulamaları

Katılımcılar Ne Kazanır

 • Stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varmak
 • Kısıtlayıcı düşünce modellerini kavramak
 • Stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varılması
 • Stresin zararlı etkilerinden korunmak
 • Stresi engelleyen düşünce modellerinin kavranması 
 • Dayanıklılığı geliştirerek bireysel ve takım verimini arttırmak
 • Stresin zararlı etkilerinden korunmak
 • Yaşam kalitesi ve esnekliği arttırmak

Eğitim Süresi: 2 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

İnsanlık var olduğundan beri hikâyeler bildiklerini aktarmanın en değerli aracı olmuş. Farklı kanallardan binlerce veriye maruz kaldığımız iş yaşamında, hikâyeler yolu ile ayrışabilen paylaşımlar hafızamızda yer etme ayrıcalığına kavuşuyor. Sunumlarınızda hikâye anlatımını bir araç olarak kullanarak ilham veren paylaş paylaşımlarla gerek sunumlarda gerekse satışta mesajlarınızı daha hatırlanabilir ve etkin kılarken kendinizi de kalabalıktan ayrıştırma fırsatını yakalarsınız.

Atölye İçeriği

 • Organizasyonlarda hikaye kültürü
 • Etkili sunumlardan öğrendiklerimiz
 • Hatırlanabilir sunumlar hazırlamak
 • Güçlü bir hikayenin 3 faktörü
 • Özgüvenli Ses tonu, Beden dili ve Mimik kullanımı
 • Topluluk önünde özgüven kazanma
 • Satışta/Sunumlarda hikayelerin gücü
 • İlham veren mesajların tasarımı
 • Sunumların kameraya çekilmesi ve geribildirim süreci

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Daha özgüvenli ve keyifli sunumlar yapmanın yolları
 • Beden dili, ses tonu ve mimik kullanımlarını etkinleştirerek
 • Bir amaç için hikaye anlatarak insanları etkilemek
 • Kişilerarası empati yaratılması
 • Kişiler ve takımlar arasında iletişimin artması

Eğitim Süresi:  2 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Hayata bakış açımız, onu yaşayış şeklimizi değiştirir! Pozitif psikoloji, yaşamı değerli kılan şeylerin ne olduğu ile ilgilenir ve insanları iş ve özel yaşamlarında memnuniyete götüren etkenlere odaklanır.

Bu eğitim ile, modern dünyada çalışan mutluluğunun önemsendiği kurumlarda faydalanılan Pozitif Psikoloji teknikleri ile yaşamımızı değerlendirirken gerçek potansiyelimizi keşfetmenin yollarını araştıracağız.  Böylece ‘Sen’i ve olmazsa olmaz özdeğerlerini keşfederken iş ve özel yaşamda kendi mutluluğumuzu arttırmaya dair çok daha istekli ve özgüvenli hissedeceksiniz. Çünkü Mutluluk onu hayal edebilene gelir!

Atölye İçeriği

 • İş Yaşamında Pozitif Psikoloji
 • Öz değerlerimizi Keşfedelim
 • İş yaşamında Olumlu duygular
 • Circumplex Duygu Modeli
 • S.M.A.R.T. Hedefleme Modeli
 • Hedeflerle ilgili taahhüt çalışması
 • Interaktif Koçluk Egzersizleri

Katılımcılar Ne Kazanır

 • İş ortamında pozitifliğin artması
 • Yöneticilerin kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Özdeğerlerin keşfi
 • S.M.A.R.T. Yaşam hedefleri belirleme
 • Ekip ruhu ve başarının artması
 • Pozitif Psikoloji teknikleri

Eğitim Süresi:  1 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Gelişme alanlarınıza odaklanmak ve “yeterli olmayan” yönlerinizi geliştirmek için harcadığınız enerjinin bir kısmını güçlü yönlerinizi daha da geliştirmek ve hayatınızın her yönünde kullanmak için harcarsanız neler değişir?  Çoğumuz, içgüdüsel olarak olumsuza odaklanır, olumsuzu yok etme amacı güderiz. Ama bu olumsuza odaklanma güdüsü bizi olumluları fark etmek ve onları kullanmaktan alıkoyabilir. Odaklandığımız şeyler, hakikatimiz olurlar.  Bu atölyede, koçluk teknikleri ile güçlü yönlerimizi keşfederek onları nasıl geliştirebileceğimizi ve hedeflerimize sistematik bir şekilde ilerleyip başarı yönünde doğru adımları atma yöntemlerini kazanacağız.

Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın!

Atölye İçeriği

 • Güçlü Yönlerinizi Keşif Çalışması
 • VIA Strengths Değerlendirmesi
 • Güçlü Yönlere Koçluk Egzersizi
 • Güçlü Yönlerden Hedefe Bakış – Perspektif Çalışması
 • GROW Modeli kullanarak hedefe yönelmek
 • İnteraktif koçluk egzersizleri

Katılımcılar ne kazanır

 • Kendi ve takımlarının güçlü yönlerinin farkına varırlar
 • Aktif çalışan bağlılığı artışı
 • Güçlü yön odaklı liderlikle çalışan mutluluğu ve iş veriminde artış
 • Somut hedeflerin belirlenmesi

Eğitim Süresi: 1 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin!

Hayatta hayallerimizi hedeflere dönüştürüp gerçekleştirdiğimizde mutlu ve huzurlu hissederiz. İşler yoğunlaştıkça, hayat karmaşıklaştıkça, çoğumuz farkında bile olmadan, ‘gerekli’ olarak tanımladığımız şeylere odaklanabilmek için pek çok hayalimizi bir kenara koyuyoruz.   İlk vazgeçtiklerimiz bazen bizi en çok besleyen şeyler olabiliyor.  Bu atölyede başarı yolunda zamanı stratejik olarak yönetebilme, kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda ajandamızı önceliklendirme becerileri geliştireceğiz.

Atölye İçeriği

 • Zaman Yönetimi
 • Odaklanmayı engelleyen etmenler
 • Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Önceliklendirme ve Yetki Devri
 • Yolda Geçirilen Zamanı Değerlendirme
 • Eylem Planı
 • İnteraktif Koçluk Egzersizleri

Katılımcılar Ne Kazanır

 • Hedeflere Daha Etkin Ulaşılması
 • İşte Zamanın Verimli ve Etkin Kullanılması
 • İşlerin Önceliklendirilmesi
 • İşlerin Zamanında Bitirilmesi
 • Etkin Zaman Planlaması Yapılması
 • Farklı Sorumlulukların Aynı Anda  Üstlenilebilmesi
 • İş ve Sosyal Hayat Dengesinin Kurulması

Eğitim Süresi: 1 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Bilimsel araştırmalar, iş hayatımızda başarıya, özel hayatımızda mutluluğa giden yolda zihin yapılarımızın etkisinin büyük olduğunu kanıtlıyor. Zihin yapıları sabit ve gelişen olarak ikiye ayrılıyor. Sabit zihin yapısı, zeka gibi doğuştan gelen yeteneklerin değişmeyeceğine inanırken sabit zihin yapısına göre karar alan bireylerin dayanıklılıkları; gelişen zihin yapısına göre karar alan bireylere göre daha düşüktür.

Başarıya giden yol, nerelerde sabit zihin yapısına sahip olduğumuzu keşfederek, gelişen zihin yapısına nasıl geçeceğimizi ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi anlamaktan geçiyor.

Atölye İçeriği

 • Zihin yapıları: Sabit ve Gelişen Zihin Yapısı Modeli
 • Zihin yapısı ölçeği
 • Kurumsal Hayatta Sabit ve Gelişen Zihin davranışları
 • Gelişen zihin yapısı uygulamaları
 • Dayanıklıığı arttırmak için öneriler
 • İnteraktif Koçluk egzersizleri

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Dayanıklılığın / Resilience artması
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Bireysel ve ekip performansının artışı
 • Düşünce kalıplarnın genişletilmesi
 • Yaşamda zorluklara ve engelere karşı Davranış esnekliği kazanmak
 • Motivasyon artışı

Eğitim Süresi: 1 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Her kurumun hikâyesi ve içsel iletişimi farklıdır. Etkili ileribildirim;  bireylerin güçlü olduğu konuları takdir edip teşvik ederken, daha verimli olabilecekleri davranışları yaratmak veya desteklemek konusunda ivme kazandırır, yol gösterir. Bireyleri eleştirmek yerine, onları olumlu bir dille başarılı sonuçlar elede edebilmek önünde hareket geçirebilen ileri bildirim takımlar olarak birlikte bir sinerji yaratmayı hedefler.

Atölye İçeriği

 • İleribildirim vs Geribildirim
 • Takdir etmek
 • Etkili geri bildirim vermek için gereken koçluk becerileri
  • Geribildirimde iletişim engelleri
  • Güçlü Soru Sorma Becerisi
  • Ben dili / Sen dili
  • Beş duyu ile bilgi almak
  • Beden Dili ve Kullanımı
  • Etkin dinleme formülü
 • Etkili Geri Bildirim Vermek için Pratik Öneriler
 • Kurumunuza özel Vaka çalışmaları

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Çalışanların kendi işlerinin lideri haline gelmeleri
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Liderler ve çalışanlar arasında güvenin artması

Eğitim Süresi:  1 gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Fark etmek değişimin başlangıcıdır. Bulunduğunuz konuma hangi bakış açısı ile baktığınız, varsayımlarınız her şeyi değiştirebilir. Kendinizi iş ya da özel yaşamınızda sıkışmış, kararları zorunluluklar çerçevesinde almak durumunda hissettiğinizde, bakış açınızı değiştirmeyi deneyin, seçtiğiniz yepyeni bir perspektifin ruh haline bürünün ve buradan bakarak kendinize aynı soruları sorun. Problemleri çözebilmek için başka hangi alternatifler mümkün?

Atölye İçeriği

 • Değerler Keşif Çalışması
 • Düşünce esnekliğinin kazanılması
 • Perspektif çalışması ile Denge
 • Co-active formül (Olma ve Yapma Dengesi)
 • Yeni çözümlerin yaratılması (Evet ve Hayırlar)
 • İnteraktif koçluk egzersizleri

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Katılımcılar bireysel değerlerini keşfeder
 • Kurumsal değerlerle bireysel değerlerini nasıl kesiştirebileceklerini öğrenir
 • Önceliklerini belirleme konusunda beceri kazanır
 • Yaratıcı bakış açılarına dair kendilerini geliştirirler.

Eğitim Süresi: 1 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için adımlar attığımızda akışta oluruz. Ancak ruh halimiz, iç ve dış etkenler zaman zaman isteğimizi yitirip her şeyi ötelememize neden olabilir. Öteledikçe yapılamayanlar bir dağ gibi biriktiğinde, başarı ve mutluluk yolunda yaşamımızın kontrolünü tekrar elimize almak için nereden başlayabiliriz? Ötelemeden harekete geçmek için neye ihtiyaç duyduğumuz ve bizi engelleyen duygusal, zihinsel ve çevresel faktörleri belirlediğimizde hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek mümkün olur.

Atölye İçeriği

 • Cesur ve Bilge tarafımızı keşfetmek
 • Çakallarımızı tanımak
 • S.M.A.R.T. Hedef Belirleme Modeli
 • Değerler Çalışması
 • Başarı ve Mutluluk Tanımım
 • Taahhütlerle eylem planı oluşturmak
 • İnteraktif Koçluk Egzersizleri

Katılımcılar Ne Kazanır?

Mucize, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar!

Katılımcılar, cesaretli taraflarını hatırlayarak, yaşamda mutluluk ve başarı hedeflerine ulaşmak için ihtiyaçları olan kaynakları belirleyecek ve kendileri için akıllı hedefler belirleyerek ötelemek yerine adım atmaya dair yöntemler geliştirecekler.

Eğitim Süresi: 1 Gün(Katılım 14)

Amaç

Hayır demek neden bu kadar zor? Hayır diyemediğiniz için sorumluluğunuzda olmayan bir işi üstlendiğiniz, istemediğiniz ilişkileri sürdürdüğünüz ya da görüşmek istemediğiniz birisiyle görüştüğünüz olmadı mı?

Peki ya gerektiğinde özgürce HAYIR diyebilseydiniz yaşamınızda neler mümkün olurdu?

Atölye İçeriği

 • Hayır demek neden bu kadar zor?
 • Hayır diyebilenler / diyemeyenler
 • HAYIR perspektifinden neler mümkün?
 • Hayır’ın çeşitleri
 • İnteraktif egzersiz: Nasıl ‘Hayır’ diyeceğim?
 • Değişin ve Uygulayın

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Olumlu ilişkiler kurabilmek yolunda kişisel ihtiyaç keşfi
 • Zamanın verimliliğini arttırmak
 • Kırmadan, dökmeden, dargınlıklar yaşamadan HAYIR deme alternatiflerini öğrenmek
 • Kendi isteklerinize daha fazla “EVET” diyebilmek

Eğitim Süresi: 1 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Hızla değişen dünyada zoru başarmaya çalışan katılımcıların iletişim alanında farkındalıklarını derinleştirerek yaratıcılıklarını ön plana çıkaracakları ve başarı yolunda ihtiyaçlarına hizmet edecek bir iletişim modeli ile bir adım öne geçmeleri hedeflenmektedir.

Günümüz iş dünyasının iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla bilinen iletişim bakış açılarını modern uygulama ve teorilerle güçlendirmekteyi amaçlarız. Şiddetsiz iletişim, empati ve transaksiyonel analiz gibi ileri iletişim yaklaşımları ve Pozitif psikolojisi çatısı altında sentezlenerek katılımcıların hem iş hem de özel yaşamlarında kullanabilecekleri alternatif teknikleri sunmayı amaçlar.

Atölye İçeriği

 • Hızla Değişen Dünyada İletişim
 • DISC Analizi
 • Empati: Anlamak /Anlaşılmak
 • Transaksiyonel Analiz
 • Ebeveyn, Çocuk ve Yetişkin Tarzları
 • A-B-C Modeli
 • Kendi iletişim modelini yaratmak

Katılımcılar Ne Kazanır?

 • Katılımcılar başarı tanımlarını netleştimek
 • Kendi iletişim tarzlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek
 • Empati geliştirmek
 • İletişimdeki  güçlü yönlerini derinleştirmek
 • Takım çalışması ve ilişki tasarımı becerilerini geliştirmek
 • Motivasyon ve performans arttırma yönünde somut adımlar belirleyemek

Eğitim Süresi: 1 Gün (Katılım 14 kişi ile sınırlıdır)

Renk Katan Atölyelerimiz

Amaç

İş ve özel yaşamınızda kendi iletişim kurma yönteminize aynalık ederken kurum kültürünüzün barındırdığı zehirli iletişim yöntemlerinin farkına vararak bunları yeniden düzenlemenizi amaçlar. Duyduklarınızın ötesinde ifade edilenleri anlamak ve mesajlarınızı daha etkin  ifade etmenize yardımcı olarak iletişim becerilerinizi fark edilir şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır.

Atölye İçeriği

 • İletişim Nedir?
 • Etkili İletişimin Unsurları
 • Toksik İletişim  Modeli
 • Toksik İletişimin Antidotları – Şiddetsiz İletişim ve COİN
 • Etkili Mesaj Gönderme Teknikleri 

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Pozitif ebeveynlik ile istediğiniz ebeveyn olma yolunda nasıl ilerleyeceğiniz ve bunun aile  ilişkilerinize nasıl yansıyacağını keşfedeceğiz. Her çocuk, her yaş, her ebeveyn ve her ailenin yapısı kendine özgü. Atölyemizde bilinçli ilişki, etkin dinleme ve pozitif iletişim yöntemleri üzerinde duracağız. İnteraktif egzersizlerimizin özünde her yaştaki çocuklarla tutarlı ve sürekli gönül bağının kurulması ve sürdürülmesini ele alacağız.  Amacımız hatasız ebeveynler olmak değil! Hatalarımızın sıklığını ve etki alanını daraltarak Ebeveyn – Çocuk ilişkimizi sağlıklı bir şekilde güçlendirmek ve geleceğe taşımak! Ebeveynlikle ilgili formül yok!

Atölye İçeriği

 • Etkin Dinleme
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde araya girenler
 • Pozitif İletişim Yöntemleri
 • İlişki Tasarımı
 • Ebeveynlik Hayalim

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Takdir edilmek günlük hayattan çalışma hayatına kadar her alanda büyük değişimler meydana getiren bir olgudur. Özellikle de iş hayatında takdir edilmek, her çalışan için daha fazla motivasyon ve verim anlamına gelmektedir. Takdir bireye, fark edildiğinin ve değerli olduğunun mesajını verirken ekip içindeki iltişim kalitesini arttırarak yöneticileri güçlendirir.  Kendimize şefkatle yaklaştığımızda ve başkalarına daha fazla takdir verdiğimizde neler mümkün?

Atölye İçeriği

 • Özşefkat Neff Modeli
 • Mindfulness
 • Nasıl Takdir Edelim?
 • Takdir vermek ve takdir almak

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Sabit zihin yapısı, zeka gibi doğuştan gelen yeteneklerin değişmeyeceğine inanan zihin yapısıdır ve sabit zihin yapısına göre karar alan bireylerin dayanıklılıkları; gelişen zihin yapısına göre karar alan bireylere göre daha düşüktür.

Bu eğitimde kendi zihin yapımızı fark ederken, gelişen zihin yapısında olmanın belirsizlik durumlarında dayanıklılık seviyemizi arttırmak için uygulamalar geliştireceğiz.

Atölye İçeriği

 • Sabit ve Gelişen Zihin Yapıları
 • Zihin Yapısı Tetikleyicileri
 • Sabit Zihin Yapısından Gelişen Zihin yapısına geçiş
 • Bireysel taahhütler

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Gerçek potansiyelimize ve kendimize duyduğumuz güvene yönelik en büyük tehdit, sürekli ve mantıksız biçimde yeteneklerimizi sorgulayan, her küçük hatada bizi cezalandıran, her başarıyı önemsizmiş̧ gibi gösteren ve her daim konfor alanımızda kalmamızı isteyen bıkıp usanmayan negatif bir iç ses şeklinde içimizden gelir. Herkesin bir iç eleştirmeni vardır ve onu nasıl yöneteceğimizi öğrendiğimizde cesaretle hedeflerimize doğru ilerlememiz daha kolaydır.

Atölye İçeriği

 • İç Eleştirmenimiz – Çakalımızı Tanımak
 • Düşünce Tuzakları
 • Hayal Egzersizleri
 • Taahüttler

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Pozitif duyguların stresi azaltma, mutluluğumuzu ve esenliğimizi arttırma, bağışıklık sistem faaliyetlerimizi iyileştirme hatta ömrümüzü uzatmak gibi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu atölyenin amacı duygularımızla daha yakından temas ederken günlük hayatta pozitif duygularımızı arttıracak pozitif psikoloji uygulamalarını keşfederek esenlik seviyemizi arttırmak.

Atölye İçeriği

 • Duygu dağarcığımızı genişletmek 
 • Mutluluğu Etkileyen Faktörler 
 • Pozitif Duyguların Etkisi 
 • Circumplex Duygu Modeli 
 • Duygu Genişletme ve İnşa Etme Teorisi 

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Kimilerimiz hayal kurar ancak bu hayali gerçekleştirecek güce sahip olmayabilir ya da hayalin gerçekleşmesi adına nereden başlayacağını bilemeyebilir. Atölye katılımcıları, kendi mutluluk tanımlarını yaparken hayal kurmayı tekrar hatırlayacaklar ve bu hayallerini hedefe dönüştürmeyi ve başlangıç noktasının neresi olduğunu deneyimleyecekler.

Atölye İçeriği

 • Mutluluk tanımım
 • Hayal kurabilseydim
 • Hayalleri Hedeflere Dönüştürmek
 • Sabatörlerimizi Tanıma Egzersizi
 • Kolaj Çalışması
 • Hedeflerle ilgili taahüt çalışması

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Amaç

Bu atölye çalışması an’da olmak, hazırlıksız olmakla barışık olmak, kabulde olmak ve bir yandan da kendi menzilimizi keşfetmek üzerine düzenlenmiş interaktif, hareketli, keşif dolu ve eğlenceli bir yolculuk. İçinde, bilinçli farkındalık, anda kalma meditasyonları, doğaçlama egzersizleri ve koçluk teknikleri barındırıyor. Duygularınızın farkına varmak, stresli anlarla başa çıkmak, bedenimizi dinlemek, kendimizle ve çevremizdekilerle bağ kurmak ve eğlenmek için ideal bir çalışma.

Atölye İçeriği

 • Anda olmak nedir /  ne değildir?
 • Doğaçlama Egzersizleri
 • Duygu menzilimizi keşfetmek
 • Kabulde olmak ve yaratıcılığımızı keşfetmek

Eğitim Süresi: 2 saat (Katılım 20 kişi ile sınırlıdır)

Eğitimlerimizden


EĞİTİM TEKLİFİ

Kurumunuza yönelik sıra dışı atölyelerle hedeflerinize daha kolay ulaşın.

İlgilendiğiniz Eğitimi/Eğitimleri Seçiniz

İŞ’inize Yarayacak Paylaşımlar

Raporda öne çıkan bir kaç mesaj:
 • Y kuşağını yetkin liderler olarak içeriden yetiştirmek kurumlar için çok değerli.
 • Çalışanlar, “kendi liderlik becerilerini geliştirmek için sunulan fırsatları” bir kurumda kalmak için birinci neden olarak tanımlıyor.
 • Araştırmalar gösteriyor ki kurumların %56’sı yüksek performans gösteren çalışanlarını kurumlarda tutmakta zorlanıyorlar. Yüksek performans gösteren çalışanların yerlerine yeni birini bulmak ise yaklaşık $20,000’e mal oluyor.
2016 Türkiye: Raporda öne çıkan bir kaç mesaj:

“Adaylar, iş değiştirirken önlerindeki en büyük engelin şirketiniz ve şirketteki roller hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak olduğunu söylüyor. Şirket kültürünüz, değerleriniz ve potansiyel kariyerleri hakkında daha fazla detay bilmek istiyorlar. ”

“En iyi işe alımcılar, kendi çalışanlarınızdır. Referanslar, insanların yeni iş fırsatlarını keşfetmesinin ve bu işe başarılı bir şekilde yerleşmesinin en iyi yöntemidir.”  Önerilen: “Şirketin çalışma ortamı ile ilgili, bilindik kusursuz şirket profillerini değil, gerçek resmi gösterin.” Dürüst bir bakış açısı sunun “Orada çalışan gerçek profesyonel çalışanlardan olumlu ve olumsuz yönleri dinlemek istiyorum – CEO ya da pazarlama biriminin pazarlama parıltılarını değil. Gerçek insanlar. Gerçek işler.”

Kurumsal Referanslarımız

2017 Limitsiz Eğitim Programları Değerlendirme Ortalaması 8,7/10